Ex Libris- Biblioteca Liceului de fete Câmpina

Ex Libris- Biblioteca Liceului de fete Câmpina

Ex Libris- Librăria Școalelor ” ION CRĂCIUN” CÂMPINA

Două ex-librisuri, constând în două stampile dreptunghiulare, aplicate pe pagina de gardă a volumului de poezie ” TĂLMĂCIRI” de Șt. O. Iosif, București, Editura Librăriei ” UNIVERSALA”, Alcalay&Co, Calea Victoriei nr.27.

  • Primul ex-libris conține amprenta unei ștampile dreptunghiulare: ” BIBLIOTECA LICEULUI DE FETE CÂMPINA” din anul 1944.
  • Al doilea ex- libris poartă amprenta unei ștampile dreptunghiulare cu textul: ” LIBRĂRIA ȘCOALELOR ION CRĂCIUN CÂMPINA”.

Volumul mai conține un ex-libris pe pagina 5, sub forma unei ștampile rotunde” Școala secundară de fete din Câmpina”, însoțind practic poezia ” CRUCE ȘI COROANĂ”, dedicată reginei Carmen Sylva.

Ex libris- Școala secundară de fete din Câmpina

CRUCE ȘI COROANĂ

de ST. O. IOSIF (1875-1913)

De ce înfiptă pe coroană
O cruciuliță stă de pază?
De ce? Fiindcă fruntea-nnaltă
Spini împletiți o-ncununează.

Căci răstignit întotdeauna
E robul falnicei coroane,
Și mânile îi sânt bătute
Ca și picioarele-n piroane.

El trebue să-și poarte crucea
Pân-bate ceasul cel din urmă,
Chiar dacă pașii-i sângerează
Și umerii răniți îl curmă.


P-alături are-ntotdeauna
Tâlhari porniți spre ponegrire
și-i stau femei cu ochii-n lacrimi
Cerșind o vorbă de iubire.

Oțet și fiere i se- mbie
Să bea: invidie și ură,
Și sulița străpunsă-n coapsă
Cu chinul morții o îndură.

Dar nu se iartă nimănuia
Ca să sărute-această cruce,
Ci pururea ea sus plutește,
Din depărtare doar străluce.

Ca-n vălmășagul din războaie
Un mândru steag al biruinței,
Ca steaua călăuzitoare 
În noaptea negr-a suferinței...

Fă din coroană ta măreață
Altar neprihănit, la care
Copiii lumii să alerge
Evlavioși spre închinare.

.................................................

Și purtător, sfârșit de trudă,
Jetfește-ți sângele, sărmane,
Căci Dumnezeu ți-a smulge ghimpii,
Ți-a scoate cuiele din rane.
Cruciulță sculptată în sidef
Cruciulăță suclptată în sidef din colecția personală

EX LIBRIS

SEMN DE CARTE

Ex Libris-arhiva personală

Ex libris aplicat pe prima copertă, interior stânga sus a carții: Madame de Ferneuse de Daniel Lesueur, Paris, editura Alphonse Lemerre, Paris 1904, în cadrul colecției Le Masque D-Amour. Cartea ocupa în cadrul bibliotecii poziția 909/B3/R2.