EX LIBRIS

EX-LIBRIS INTERBELIC

Ex-libris din perioada interbelică,

Din cărțile mele”, semnat indescifrabil( probabil Nuța Alecsandrovici?) pe pagina de gardă a carții ” TARTUFFE” de Moliere, apărut la editura Librăriei H. Steinberg, București, str.Lipscani nr.94 în anul 1932, în colecția CĂMINUL BIBLIOTECA LITERARĂ ȘI STIINȚIFICĂ, traducerea A.Toma.

Cartea are pe prima copertă lipit un timbru literar ” CASA SCRIITORILOR” de 1 leu. Cartea costa în anul 1932, 8 lei.

Timbru literar de 1 leu din anul 1932

Alte ex-librisuri din colecția mea:

Ultima replică a lui Orgon din ”Tartuffe” de Moliere:

Da, mulțumiri mișcate și recunoscătoare

Mă duc cu bucurie a-i pune la picioare:

De-ntâia datorie plătit astfel puțin,

Vreau să-mplinesc și alta, la care iarăși țin,

Dând lui Valer răsplată ce vrednic încunună

Iubirea lui curată și inima lui bună.”

IPOSTAZĂ DE CULOARE

Ipostază de culoare

Alte ipostaze: